Harapan

Dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi semasa Malaysia, kita seringkali berhadapan dengan terma subsidi, pinjaman dan pelbagai bentuk bantuan dari pihak kerajaan,organisasi atau individu tertentu.  Selain daripada mengharap kepada bantuan daripada pihak luar, kita sebenarnya boleh juga mengharapkan diri sendiri.  Ini kerana, jika diri sendiri pun kita tidak dapat memberikan harapan kepada diri sendiri maka jelas di situ bahawa diri kita ini adalah dalam golongan yang tidak boleh diharap.