Pembukaan Business Centre

Selangkah lagi dalam menyahut cabaran Memperkasakan Belia Negara.  Kumpulan kami telah mula membuka kawasan seluas 2 ekar dalam usaha membuka sebuah kawasan pusat perniagaan atau Business Centre.  Projek ini akan dilaksanakan secara berperingkat.

Konsep yang diketengahkan pula berkonsepkan Live Demo dimana setiap aktiviti yang dijalankan disitu merupakan satu Show Room yang besar dan terbuka untuk perniagaan.  Semoga percubaan kami ini diberkati dan membawa kebaikan kepada orang ramai khususnya kepada masyarakat setempat.