Month: December 2016

Pembukaan Business Centre

Selangkah lagi dalam menyahut cabaran Memperkasakan Belia Negara.  Kumpulan kami telah mula membuka kawasan seluas 2 ekar dalam usaha membuka sebuah kawasan pusat perniagaan atau Business Centre.  Projek ini akan dilaksanakan secara berperingkat. Konsep yang diketengahkan pula berkonsepkan Live Demo

Top